+31203417896 buschges@bart.nl

Herman Gorter te Bergen

We begonnen bij het Lieverdje op het Spui. Tien mensen met een Gorter-adoratie en bijna allemaal met een exemplaar van Pan 1912. Zelf had ik een eerste druk mee, de meesten hadden de fotomechanische herdruk uit 1977 van Pegasus. Na even wachten tot iedereen er was, begon een onzer voor te dragen. Gewoon bij het begin.

Vijftig jaar geleden zouden we direct opgepakt zijn of zouden we een ‘happening’ zijn begonnen. Het Lieverdje: het centrum van de Amsterdamse rookmagiër Jasper ‘uche, uche’ Grootveld. ‘Pan, de oudste god, de god van het heelal’, schalde over het plein. We kregen twee luisteraars. Een vrouw die op afstand bleef en veiligheidshalve haar fiets in de hand hield en een man die met een van ons meelas. Ja, hij was zeer geïnteresseerd in Gorter. Mede omdat hij in Amersfoort op het Stedelijk Gymnasium les had gevolgd, waar ook Gorter les had gegeven. Er gingen nog verhalen rond dat Gorter lange fietstochten aflegde naar Spakenburg.

Op naar Pegasus op het Singel, waar enige exemplaren van Pan aangeschaft werden en waar we in de winkel mochten voordragen. Op het pleintje van de Oudemanhuispoort, waar je je altijd afvraagt ga ik rechts- of links om, deed ik mijn eerste bijdrage:
“En jonge man, zooals een pas geboren,
Keek naar de zandgolfjes, zooals verloren.
Er lichtten gele trane’ om blauwe oogen.
Het was een slaaf, vrij geworden, hij had
Nooit de Natuur gezien.
En hij zei zeer stil,
Voor zich heen, als een boom zou murmelen:
‘O, schoonheid, gij zijt niets
Dan de wordende vrijheid'”

We eindigden bij het voormalige stadhuis aan de Oudezijds Voorburgwal, waar we unisono de laatste bladzijde (o.a.: ‘En hand in hand gingen het Meisje en Pan’) voorlazen. Nu, ja unisono, dat was te veel gevraagd van deze improvisatie.

Het was een hartverwarmende poëtische rondegang op 1 mei 2019. Pas na de nazit op het Belgische terras sloeg de koude toe.