+31203417896 buschges@bart.nl

Home

Welkom bij Onvoltooid Verleden

Deze website wordt onderhouden door Henny Buiting en Marten Buschman. De ‘oude’ site is niet verdwenen, die is hier te traadplegen. De huidige website heeft voornamelijk blogs en recensies en soms artikelen. De onderwerpen zijn breder dan die van papieren versie van 1997 tot 2008 en van de oude website van de jaren 2008 tot 2017. In feite staat op deze website wat ons zowel van heden als van het verleden interesseert – liefst allebei. We schrijven een blog elke twee weken, die korter zijn dan die van de oude website. sit oakparkfinancial

Veel leesplezier toegewenst.  paydayloansnow

Recensies en boekbesprekingen

De elfde recensie Mussolini nu? Antonio Scurati’s analyse van het fascisme door Henny Buiting
In deze rede uit 2022 doet Antonio Scurati, auteur van enkele vermaarde Mussolini-romans, een poging het hedendaagse zogeheten ‘populisme’ te duiden aan de hand van de ooit door Benito Mussolini als eerste ontwikkelde technieken. Om dit te realiseren geeft de auteur …. Lees her vervolg hier

De tiende recensie De almacht van het kapitalisme:  Sanders en Marcuse door Henny Buiting
De beide hier besproken boeken verschillen hemelsbreed wat betreft analytisch niveau, wetenschappelijke pretentie en ook wat het eigenlijke doel van het onderzoeksobject aangaat. Gemeenschappelijk eraan is evenwel, dat beide studies in zeer kritische zin principiële aspecten van het hoogontwikkelde kapitalisme behandelen. Het meest toegankelijk is daarbij de beschouwing van Bernie Sanders, die zich wars betoont van meer wetenschappelijke preoccupaties en zich beperkt tot een feitelijke weergave van wat de almacht lijkt van een kleine kliek van puissant rijke kapitalistische magnaten en families in de Verenigde Staten …. Lees het vervolg hier

De negende recensie Boeiende boeken over neoliberalisme, vrijheid en vervreemding door Henny Buiting.
De beide hier besproken boeken houden een (kritische) beoordeling in van de moderne neoliberale orde, zij het dat de gevolgde (wetenschappelijke) aanpak fundamenteel verschillend is. Bij Paul Cobben treffen we een zwaar filosofische beschouwing aan over kapitalisme en vervreemding, waarbij Marx geconfronteerd wordt met de filosofie van Hegel en waarin beider tekortkomingen ‎‎én verdiensten ruim aan bod komen. De benadering van Thijs Lijster is veel concreter, maar ook veel kritischer ….. Lees het vervolg hier

De achtste recensie Edward Anseele (1856-1938) ‘Vader’ van de Belgische sociaal-democratie door Henny Buiting
De foto op de omslag van deze biografie is buitengewoon treffend. Een minzaam glimlachende, inmiddels bejaarde Edward Anseele, die van bovenaf in alwetende autoriteit neerziet op het Belgische proletarische voetvolk, dat ongetwijfeld in bewonderende adoratie… Lees het vervolg hier

De zevende recensie Een wereldhistorie van de arbeid. Van de prehistorie tot nu door Henny Buiting
De volumineuze studie van Jan Lucassen over werk in het verleden heeft de bijna overmoedige ambitie een wereldgeschiedenis te schrijven van het fenomeen arbeid en dat niet slechts simpelweg ‘door de eeuwen heen’, maar vanaf de prilste … Lees het vervolg hier

De zesde recensie: Tussen Mussolini en Hitler: de NSB door Henny Buiting
In dit monumentale tweede deel, van wat uiteindelijk een nog monumentaler trilogie moet worden, behandelen auteurs Edwin Klijn en Robin te Slaa de ideologisch-politieke ontwikkeling van een als beweging gesleten partij, …. Lees het vervolg hier.

De vijfde recensie: Klassenstrijd en klassenvrede in de Twents-Achterhoekse Textiel door Henny Buiting

In deze studie wordt door een vijftal auteurs verslag gedaan van belangrijke aspecten in de  lange geschiedenis van de Twentse textielindustrie, die vanaf het prille begin van rond 1800 tot aan de vroege periode  na de Tweede Wereldoorlog beschreven wordt. Hoewel er vanzelfsprekend ….. Lees het vervolg: hier.

De vierde recensie: Adriaan Gerhard (1858-1948): vrijdenker, humanist en sociaal-democraat door Henny Buiting

Adriaan Hendrik Gerhard is in de sociale geschiedschrijving vooral bekend geworden als één van de vermaarde ‘twaalf apostelen’, de twaalf oprichters van de op 26 augustus 1894 gestichte Sociaal-Democratische Arbeiderspartij (SDAP). Toch is hij nooit een typische partijman geworden . … Lees hier het vervolg.

De derde recensie: Van marxistisch socialist tot collaborateur. Het leven van Hendrik de Man

Zoals zoveel zonen uit de burgerklasse omhelst de Belgische socialist Hendrik de Man tijdens de ‘Gouden eeuw van het marxisme’ de als heilige waarheid gesleten leer van Marx en Engels. In 1902 wordt hij als zeventienjarige lid  van de Socialistische Jonge Wacht, om kort erop te promoveren tot redacteur van haar maandblad De Zaaier. Hij bestudeert de socialistische klassieken en verruilt een kortstondige flirt met het anarchisme voor een meer radicale marxistische overtuiging. …  Lees hier het vervolg.

De tweede recensie: Strafkolonie in de buitengewesten: contouren van de vroege verzorgingsmaatschappij.

Vanuit de door de gezeten burgerij opgerichte Maatschappij van Weldadigheid worden in 1818 in de provincie Drenthe zogenaamde ‘landbouwende koloniën’ gesticht. Ze zijn bedoeld om middels reguliere arbeid “den toestand der armen en lagere volksklassen te verbeteren” (13). Achtergrond ervan is de wijdverbreide armoede, die weliswaar enigermate wordt getemperd door liefdadigheid van de kant van kerken en lokale instanties, maar die toch de grote massa van het volk duurzaam in haar greep houdt en dat temeer omdat van sociale arrangementen nog geen sprake is. Klik hier voor het vervolg.

De eerste recensie: Op zoek naar de actualiteit van Karl Marx

Na het overlijden van Karl Heinrich Marx op 14 maart 1883 verzamelen zich, drie dagen later, aan het oostelijke deel van de begraafplaats van Highgate, bestemd voor het verachte geslacht van de ‘godlozen’, een schamele zestien treurenden waaronder levenskameraad en medestrijder Friedrich Engels. Deze zal in een beroemd geworden afscheidsrede de bijkans bijbelse profetie uitspreken, dat de naam en het werk van Marx de komende eeuwen zullen voortleven. ……  Klik hier voor het vervolg.

Artikelen

Naar aanleiding van zijn recensie over de geschiedenis van de NSB schreef Henny Buiting een opniërend artikel over fascisme toen en nu onder de titel Over huidige fascistische bewegingen, zie hier voor het vervolg.

In de in 2016 gepubliceerde dagboeken En liefde in mindere mate van Doeschka Meijsing zien we hoe beroemd zij is in de jaren van 1963 tot 1967 op haar school, het Rooms-Katholieke Sancta Maria, alleen voor meisjes, vanwege haar toneel- en redactieactiviteiten en haar gedichten in de schoolkrant Primitiae. …. Klik hier voor het vervolg.

Over haar broer Geerten Meijsing heb ik een artikel geschreven voor de website van het Triniteitslycem, zie hier, dat eerder verschenen was op de website over Joyce & Co, zie hier.

Contact

9 + 15 =

Onvoltooid Verleden

Contactgegevens

Marten Buschman

email: buschges@bart.nl

Telefoon: +31655704832