+31203417896 buschges@bart.nl

Welcome to Unfinished Past

This website is maintained by Henny Buiting and Marten Buschman. The ‘old’ site has not disappeared, you can consult it here . The current website mainly has blogs and reviews and occasional articles. The topics are broader than those of the paper version from 1997 to 2008 and of the old public transport site from the years 2008 to 2017. In fact, what concerns us both from past and present – preferably combined – comes up this website. We create a blog at least once a week. They are shorter than those of the ‘old’ website iconvert media visit oakparkfinancial

Enjoy reading and responding.  paydayloansnow

Provo in 1882?

  Provo was vooral een Amsterdamse beweging. Tegen deze vaststelling staat dat Provo-leden Roel van Duijn en Rob Stolk geen Amsterdammer waren, Luud Schimmelpennik en Robert Japer Grootveld waren wel geboren en getogen Amsterdammers. Minder bekend is dat in de...

Lees meer

Recensies en boekbesprekingen

De vierde recensie: Adriaan Gerhard (1858-1948): vrijdenker, humanist en sociaal-democraat

Adriaan Hendrik Gerhard is in de sociale geschiedschrijving vooral bekend geworden als één van de vermaarde ‘twaalf apostelen’, de twaalf oprichters van de op 26 augustus 1894 gestichte Sociaal-Democratische Arbeiderspartij (SDAP). Toch is hij nooit een typische partijman geworden . … Lees hier het vervolg.

De derde recensie: Van marxistisch socialist tot collaborateur. Het leven van Hendrik de Man

Zoals zoveel zonen uit de burgerklasse omhelst de Belgische socialist Hendrik de Man tijdens de ‘Gouden eeuw van het marxisme’ de als heilige waarheid gesleten leer van Marx en Engels. In 1902 wordt hij als zeventienjarige lid  van de Socialistische Jonge Wacht, om kort erop te promoveren tot redacteur van haar maandblad De Zaaier. Hij bestudeert de socialistische klassieken en verruilt een kortstondige flirt met het anarchisme voor een meer radicale marxistische overtuiging. …  Lees hier het vervolg.

De tweede recensie: Strafkolonie in de buitengewesten: contouren van de vroege verzorgingsmaatschappij.

Vanuit de door de gezeten burgerij opgerichte Maatschappij van Weldadigheid worden in 1818 in de provincie Drenthe zogenaamde ‘landbouwende koloniën’ gesticht. Ze zijn bedoeld om middels reguliere arbeid “den toestand der armen en lagere volksklassen te verbeteren” (13). Achtergrond ervan is de wijdverbreide armoede, die weliswaar enigermate wordt getemperd door liefdadigheid van de kant van kerken en lokale instanties, maar die toch de grote massa van het volk duurzaam in haar greep houdt en dat temeer omdat van sociale arrangementen nog geen sprake is. Klik hier voor het vervolg.

De eerste recensie: Op zoek naar de actualiteit van Karl Marx

Na het overlijden van Karl Heinrich Marx op 14 maart 1883 verzamelen zich, drie dagen later, aan het oostelijke deel van de begraafplaats van Highgate, bestemd voor het verachte geslacht van de ‘godlozen’, een schamele zestien treurenden waaronder levenskameraad en medestrijder Friedrich Engels. Deze zal in een beroemd geworden afscheidsrede de bijkans bijbelse profetie uitspreken, dat de naam en het werk van Marx de komende eeuwen zullen voortleven. ……  Klik hier voor het vervolg.

Artikelen

In de in 2016 gepubliceerde dagboeken En liefde in mindere mate van Doeschka Meijsing zien we hoe beroemd zij is in de jaren van 1963 tot 1967 op haar school, het Rooms-Katholieke Sancta Maria, alleen voor meisjes, vanwege haar toneel- en redactieactiviteiten en haar gedichten in de schoolkrant Primitiae. …. Klik hier voor het vervolg.

Over haar broer Geerten Meijsing heb ik een artikel geschreven voor de website van het Triniteitslycem, zie hier, dat eerder verschenen was op de website over Joyce & Co, zie hier.

Contact

15 + 12 =

Onvoltooid Verleden

Contactgegevens

Marten Buschman

email: buschges@bart.nl

Telefoon: +31655704832